Diseña un sitio como este con WordPress.com
Comenzar

#PlàsticZeroSJD

Segons les dades1, l’any 2019 a Sant Joan Despí es van generar 46 kg de residus plàstics per habitant, dels quals tan sols un 34% es separen correctament per a la seva posterior recuperació.  De tot el plàstic que es produeix i consumeix a nivell mundial, el 79% acaba en abocadors o va a parar a la natura; tant és així que més del 80% dels residus que es troben al mar són plàstic2.

L’efecte dels residus plàstics en la destrucció del planeta és una realitat cada cop més notable: illes de plàstics als oceans; fauna marina amb els estòmacs plens de microplàstics; restes de plàstics als pols Àrtic i Antàrtic i fins i tot a 10.000 m de profunditat marina. El plàstic és un residu que no es descompon i persisteix a la natura i per això cal evitar-ne el seu ús de manera imminent si es vol treballar en la conservació del planeta i dels éssers vius que l’habiten, incloent la nostra pròpia espècie. 

Per instar a tal efecte, des d’Europa s’estan promovent noves legislacions entorn l’ús del plàstic i per això recentment s’ha aprovat la Directiva UE 2019/904 del Parlament Europeu i del Consell de 5 de juny de 2019, per prevenir i reduir l’impacte de determinats productes plàstics en el medi ambient, en particular el medi aquàtic i la salut humana, així com fomentar la transició cap a una economia circular. Amb aquesta legislació, a partir de 2021, es prohibeixen els productes de plàstic d’un sol ús, tals com coberts i plats de plàstic d’un sol ús, canyetes, bastonets per les orelles, pals de plàstic per sostenir globus i/o per remenar begudes, així com també queden prohibits els recipients de plàstic d’un sol ús per contenir menjar i begudes, altres productes fabricats amb plàstic oxodegradable i les arts de pesca que continguin plàstic.

Amb aquesta nova legislació, els estats membres de la UE també s’hauran de comprometre a assolir el reciclatge de les ampolles de plàstic en un 25% l’any 2025 i un 30% pel 2030. A més, també es reforça el principi de “qui contamina paga”, pel qual els fabricants de productes de plàstic hauran d’assumir més responsabilitats sobre els residus que generen i incloure en aquests productes advertències sobre el seu terrible impacte en el medi ambient.

Destacar que, a partir de l’1 de gener de 2021, també ha entrat en vigor el Real Decret 293/2018, de 18 de maig,sobre reducció del consum de bosses de plàstic, i pel qual  es prohibeix el lliurament de bosses de plàstic lleugeres (gruix inferior a 50 micres) i molt lleugeres (gruix inferior a 15 micres) als consumidors en punts de venta de béns i consum, a excepció de que aquestes bosses siguin compostables. Aquesta mesura també afecta a les bosses de plàstic subministrades en la venda en línia i les entregues a domicili.

1 Indicadors de residus 2019 a Sant Joan Despí, Àrea Metropolitana de Barcelona (2020).

2 ONG Greenpeace (https://es.greenpeace.org/)